+31 (0)76 524 44 44 info@voorvaartadvocaten.nl

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan vooral gericht op bedrijven, dus ondernemingen. Wij bedienen vooral het MKB op een aantal terreinen, met name interpretatie en opstellen van contracten, ontvlechting van maatschap, VOF of BV, arbeidskwesties voor werkgever of werknemer (ook mediation op dit gebied), incassering van vorderingen en vraagstukken op gebied van formeel fiscaal recht (bijv. inkeerregeling, overleg Inspecteur of Ontvanger over geconstateerde gebreken, enzovoorts). Lees meer.

Aansprakelijkheidsrecht

De hoofdregel van het aansprakelijkheidsrecht is 'Ieder draagt zijn eigen schade, tenzij een ander aansprakelijk is voor de geleden schade'. Iemand die tijdens het dweilen van de vloer in zijn uitglijdt en een been breekt, zal zijn eigen schade moeten dragen. Situaties waarin een andere partij aansprakelijk kan worden gehouden voor geleden schade zijn legio. Bijvoorbeeld de veroorzaker van een verkeersongeval, de arts die een medische fout begaat de werkgever die niet zorgt voor een veilige werkplek of de bestuurder van een rechtspersoon die zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld.

Als benadeelde heeft u vaak andere zaken aan uw hoofd, zoals bijvoorbeeld herstel en revalidatie na een arbeids- of verkeersongeval of een medische behandelfout. Vanwege de ruime ervaring die wij door de jaren heen hebben opgedaan met de behandeling van schadedossiers, is de behandeling van uw dossier bij ons in goede handen.

Uiteraard verlenen wij niet uitsluitend rechtsbijstand aan benadeelden. Bent u aansprakelijk gesteld of gedagvaard als aansprakelijke partij, dan kunt u eveneens gebruik maken van onze expertise. Lees meer.

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht (Boek 1 BW) is het onderdeel van het privaatrecht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken daarmee verbonden (verdeling huwelijksgoederengemeenschap, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, opstellen convenanten, ouderschapsplannen, enz). Lees meer.

Erfrecht

Het erfrecht is een apart rechtsgebied (Boek 4 BW) en richt zich in de praktijk vooral op verdeling van nalatenschappen.


Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Een mediator gaat samen met u en de andere partij op zoek naar een oplossing voor een probleem. De resultaten zijn aanvaardbaar voor beide partijen omdat u allebei meepraat over het eindresultaat. De mediator is onafhankelijk en onpartijdig. Mediation werkt voor beide partijen, levert vaak snel resultaat op en is goedkoper en minder ingrijpend dan een gang naar de rechter. Bovendien hebben partijen zelf een groot aandeel in het resultaat. Dat voelt goed en dat is meestal beter dan de beslissing van een rechter. Lees meer.

Ambtenarenrecht

Vooral gericht op ontslag uit dienstbetrekking van ambtenaren.

Litigation

Als overleg en onderhandelen niet helpt is een procedure soms de enige uitweg. We procederen bij Rechtbank (eerste aanleg) en Gerechtshof (hoger beroep) voor u in de bovengenoemde rechtsgebieden. Soms leiden procedures tot hernieuwd overleg of zelfs (via de rechter) tot mediation. Waar het ons om gaat is dat er een oplossing wordt bereikt voor uw probleem.

Voorvaart Advocaten: "ALS U ONS TOCH NODIG HEEFT."